بدیع البیان لمعانی القرآن صفویه

نظر شما:

تألیف حسینعلی بن شیخ علی خان زنگنه (زنده در ۱۱۰۱ق) در تفسیر شکسته نستعلیق در جمادی الثانی ۱۰۹۸ق دارای سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ آغازین تمام صفحات مجدول به زر محرّر عنوان و نشان به شنگرف ۲۰۷ برگ ۱۵سطری کاغذ ترمه قطع وزیری جلد میشن قهوه ای لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین علی بن شیخ علی خان زنگنه (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۰۹۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن لایی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان