حل لغات صحیفه سجادیه صفویه

نظر شما:

تألیف محمدباقر بن محمدشفیع منجم نسخ محمدمهدی البجستانی در ۱۰۹۶ق از روی نسخه به خط مؤلف عنوان و نشان به شنگرف ۶۶ برگ ۱۶ سطری کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد میشن یشمی لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۳۶/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد باقربن محمد شفیع منجم (مولف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌ الصحیفة السجادیه علی‌بن حسین(ع)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن لایی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان