حاشیة عدةالاصول صفویه

نظر شما:

تألیف مولی خلیل قزوینی (ف: ۱۰۸۹ق) نسخ محمدسعید بن محمدصالح کاشانی در اواخر شب ۲۶ ربیع الثانی ۱۰۶۴ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج سرخ لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : خلیل بن غازی قزوینی (شارح) محمدسعیدبن محمدصالح کاشانی (کاتب) محمد بن حسن طوسی (مولف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۶۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک