غررالفوائد و دررالقلائد صفویه

نظر شما:

نسخ ۱۰۶۱ق، صفحهٔ نخست وصّالی شده، محشّی به خط نسخ، دارای یک سرلوح در صفحهٔ ۵۰۷، شش صفحه فهرست در ابتدای نسخه، تمام صفحات مجدول به زر محرّر، عنوان و نشان به شنگرف، ۲۹۲ برگ ۲۱سطری به ابعاد ۲۵/۲.۱۶/۶ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ رنگارنگ قطع وزیری متوسط، جلد رویه ساغری ضربی آستر میشن قهوه ای معرّق موریانه زده
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن الحسین علم‌الهدی (مؤلف) سیدحسن ساروی‌مازندرانی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : ۱۰ محرم ۱۰۶۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : رنگارنگ
جنس : ترمه ، چرم ساغری ،
تکنیک : دست ساز، جلد،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان