جنةالامان‌الواقیة و جنةالایمان‌الباقیة صفویه

نظر شما:

نسخ حسین علی بن محمدحسن در پنجشنبه ۱۸ رمضان ۱۰۶۵ق، صفحهٔ نخست نونویس، عنوان و نشان به شنگرف، ۲۷۷ برگ ۲۱ سطری به ابعاد ۲۵/۳.۱۹/۶ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع وزیری، جلد میشن رویه قهوه ای و آستر سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم‌بن علی کفعمی (مؤلف) حسین علی‌بن محمدحسن (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۰۶۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان