مفتاح‌الفرقان فی بیان‌الوقف و رسم‌القرآن صفویه

نظر شما:

تألیف محمد بن شمس الدین کاظمی قاری در سجاوندی قرآن برای شاه سلیمان صفوی (حک: ۱۰۷۷-۱۱۰۵ق) نسخ سدهٔ ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف ۱۰۳ برگ ۱۲ سطری کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن شمس‌الدین کاظمی قاری (مؤلف)
موضوع اثر : تجوید قرآن/ قرائت قرآن/ رسم‌الخط و کتابت قرآن
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان