لغت نعمةالله صفویه

نظر شما:

تألیف نعمت الله بن احمد بن قاضی مبارک روشنی زاده رومی (ف: ۹۶۹ق) نسخ محمد بن حاجی قرط شافعی در شوال ۱۰۹۱ق عنوان و لغات به شنگرف تمام صفحات مجدول به زر محرّر ۲۰۸ برگ ۲۱ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : نعمةالله‌بن احمد روشنی‌زاده رومی (مولف) محمدبن حاجی قرط (خوشنویس)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های ترکی به فارسی/ واژه‌نامه‌های فارسی به ترکی
تاریخ خلق : ۱۰۹۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان