انیس العابدین صفویه

نظر شما:

نسخ سعید بن فخرالدین احمد در ۲۶ جمادی الثانی ۱۰۶۰ق، پیشانی زرین در صفحهٔ آغازین، عنوان و نشان به زر و شنگرف، تمام صفحات مجدول، ۱۴۵برگ ۲۳سطری به ابعاد ۲۹.۱۷/۲ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع وزیری، جلد ساغری مشکی ضربی با آستر میشن سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۴۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد طبیب (مؤلف) سعید بن فخرالدین احمد (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۰۶۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان