زادالمعاد صفویه

نظر شما:

متن خط نسخ و ترجمه نستعلیق (به شنگرف) سدهٔ ۱۳ق، دو صفحهٔ آغازین تمام مرصّع و بین سطور طلااندازی شده، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شده به زر محرّر، بین سطور ستون بندی به زر محرّر، نام ابواب به شنگرف در گل گوشه های زرّین، حواشی در برگ زرّین محرّر، ۳۲۱ برگ ۱۴ سطری به ابعاد ۱۹/۸.۱۱/۷ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع رقعی، جلد روغنی کشمیری با نقش گل و بوته و دارای عطف و گوشهٔ میشن سرخ با آستر روغنی مذهّب مجدول
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها/ زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۱۰۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه, دعاها
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان