اعمال الشهور الثلثة (رجب و شعبان و رمضان) صفویه

نظر شما:

نسخ ۱۱۱۵ق، تمام صفحات مجدول به زر و شنگرف، کمنداندازی شده به شنگرف، عنوان و نشان به شنگرف، ۲۰۲برگ ۱۷سطری به ابعاد ۲۳/۴.۱۶/۲ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط، جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن موسی ابن‌طاوس (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۱۱۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک