مجمع البحرین و مطلع النیرین صفویه

نظر شما:

تألیف فخرالدین طریحی در ۳ شنبه ۶ رجب ۱۰۷۹ق نسخ سده ۱۲ق تمام صفحات مجدول و کمنداندازی به شنگرف عنوان و نشان به شنگرف ۳۲۸ برگ ۳۳ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۶۳/۰۰۰
پدید آورندگان : فخرالدین‌بن محمد طریحی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های قرآنی/ واژه‌نامه‌های احادیث/واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۰۷۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک