گزیده فصوص محی‌الدین زندیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۹۶/۰۳۸
پدید آورندگان : یوسف نسیم (کاتب) شیخ محیی الدین عربی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان و تصوف
تاریخ خلق : ۱۱۷۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان