تذکرةالعابدین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف محمد بن علی اصغر طوسی در ربیع الاول ۱۲۴۰ق برای محمدعلی میرزا و شامل اعمال و اذکار نسخ علی رضا بن محمدجعفر یزدی در ۱۱ جمادی الآخر ۱۲۴۰ق دارای سرلوح مذهّب مرصّع و بین سطور طلااندازی شده در صفحات آغازین تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شده به زر محرّر عنوان و نشان به زر و شنگرف ۴۲۵ برگ ۱۸ سطری کاغذ آهارمهرهٔ فرنگی قطع وزیری بزرگ جلد ساغری ضربی طلاپوش با آستر کاغذ نارنجی مجدول زرافشان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی‌اصغر طوسی (مؤلف) علی‌رضابن محمدجعفریزدی (خوشنویس)
موضوع اثر : اسلام- سرگذشتنامه
تاریخ خلق : ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۲۴۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم ساغری ،
تکنیک : آهارمهره، ضربی ،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان