ترصیع

​تَرصیع (dyeing illumination) جواهرنشاندن؛ تذهیبی که غیر از طلا، محلول شنگرف، لاجورد، سفیدآب، سبززَنگاری، سُرَنج و... نیز در آن به کار رود. اگر در نقوش مذکور در تذهیب، جز آب زر، رنگ­های فوق‌­الذّکر به کار رفته باشند و نقوش، رنگ به رنگ شده باشند، آن را «مُرَصَّع» می­‌گویند. معمولاً هر نقش مرصّع، مذهّب نیز هست ولی عکس آن لازم نیست.[۱]


۱- قلیچ‌­خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۳۵.

نظر شما: