ترنج

​ تُرَنج (medallion) نقشی مذهّب و گاهی مرصّع که در پشت صفحه‌ی اوّل بعضی از نُسَخ ترسیم می­‌گردید و عموماً داخل و اطراف آن، عنوان و خلاصه‌ی مطالب کتاب، نام کسی که کتاب برای او نوشته می­‌شد و یا فهرست کتاب را به زر یا سفیدآب محرّر می‌­نوشتند. از این نقش در روی جلدهای ضربی نیز استفاده می‌­شود. گاهی بر دو سرِ بالایی و پایینی ترنج، دو طرح قرینه‌ی کوچک­تربنام «سَرترنج» می­‌افزایند.[۱]


۱- قلیچ‌­خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۳۸.

اشیاء پیشنهادی

ترنجدار شاه عباسی

قالی ترنجدار شاه عباسی مشهد (عمواوغلی)

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • عمو اوغلی
لچک ترنج

قالیچه لچک ترنج کاشان (نورالله اسمعیل زاده)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • نورالله اسماعیل زاده
لچک ترنج

قالی لچک ترنج مشهد (عمواوغلی)

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • علی عمواوغلی
لچک ترنج

قالی لچک ترنج اصفهان (صیرفیان)

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • صیرفیان
لچک ترنج افشان حیواندار

قالی لچک ترنج نائین (حبیبیان)

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • حبیبیان
لچک ترنج

قالی لچک ترنج مشهد (حاجی عبدل)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • حاج عبدل
لچک ترنج اسلیمی

قالی لچک ترنج کاشان

 • دوره تاریخی: قاجاریه

پرده قلابدوزی معرق

 • دوره تاریخی: نامعلوم
ترنجدار شاخه ای

قالی ترنجدار شاخه ای مشهد

 • دوره تاریخی: پهلوی
افشان شاه عباسی، سه ترنج

قالی افشان شاه عباسی مشهد (شرکت فرش آستان قدس)

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
 • شرکت فرش آستان قدس

نظر شما: