پرده قلابدوزی معرق

نظر شما:

پرده ماهوت پشمی .تکنیک قلابدوزی و معرق دوزی با گرایش هم سطح.حاشیه با پهنای متفاوت و نقوش گوناگون رنگارنگ مستطیل میانی را گرفته.مستطیل نقش لچک طره دار و ترنج سرطوق است. ظرافت نقوش و اجرای تکنیک مکمل همند. لبه بیرونی سجاف ترمه و محرماتی ۱ سانتی است و قسنت پهن سجاف به پشت برگردانده شد.این اثر در گیلان و اصفهان قلابدوزی شده.آستر سبز و تافته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۵۹
رنگ : سیاه
ابعاد : طول (۲ متر و ۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱ متر و ۴۴ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها : یادباد آن روزگاران
برچسب‌ها : منسوجات