قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این مصحف شریف توسط سیدمحمد بقای اصفهانی برای ناصرالدین شاه کتابت شده که شاه قاجار طی این دستخط آن را به امین السلطان اهدا کرده است: «این کلام الله را که برای من نوشته بودند به امین السلطان التفات فرمودیم. یونت ئیل سنهٔ ۱۳۰۰»
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : سیدمحمد بقای اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : قرآن مجید
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ نخودی
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان