قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این مصحف شریف به خط نسخ در سدهٔ ۱۳قمری کتابت شده؛ جلد این اثر لاکی بوده و نیز شش صفحهٔ آغازین و دو صفحهٔ انجامین آن مذهّب مرصّع و تمام صفحات آن مجدول و کمنداندازی شده و تقسیمات و سرسوره ها مذهّب و علایم جزو و حزب منقوش به گل و بوتهٔ رنگین است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۲۶/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری تا نامعلوم
رنگ : کاغذ ترمهٔ سفید
تکنیک : کاغذ دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ترصیع, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان