قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف به خط نسخ محمدتقی بن ابوالحسن طباطبایی در سال ۱۱۰۸قمری در کربلا کتابت شده است. دو صفحهٔ آغازین تمام مذهّب مرصّع و تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شدهٔ محرّرند. جلد اثر روغنی ضربی با نقش ترنج و دوسرترنج با نقش گل و بوته روی زمینهٔ قرمز و حاشیهٔ منقوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۳۱/۰۰۰
تاریخ خلق : از ۱۱۰۸ قمری (قرن ۱۲) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ ترمه
تکنیک : کاغذ دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان