زبدةالبیان فی براهین احکام‌القرآن صفویه

نظر شما:

تألیف مولی احمد مقدّس اردبیلی (ف: ۹۹۳ق) در تفسیر و احکام فقهی شیعه نسخ عبدالله بن سلطانعلی فهناجی در آخررجب ۱۱۱۲ق آغاز افتادگی دارد ۳۴۴ برگ ۲۱ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد میشن قهوه ای روشن مغزی با لبهٔ میشن قهوه ای تیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمد مقدس اردبیلی (مؤلف) عبدالله‌بن سلطان علی فهناجی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر فقهی شیعه/احکام و قوانین قرآن
تاریخ خلق : ۱۱۱۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک