انتخاب فرس نامه صفویه

نظر شما:

نستعلیق سدهٔ ۱۰ق، عنوان رساله به سفیداب درون کتیبهٔ زراندود، عناوین به زر و لاجورد، مجدول به زر و لاجورد، کمنداندازی¬شده به زر محرّر، ۸ گ (۱۸۸پ ـ ۱۹۶ر)، ۱۸س، کاغذ ترمهٔ سمرقندی، رکابه¬دار، جلد رویه ،تیماج سرخ نو ضربی مزین به تزنج ، سر ترنج و لچکی آستر معرّق قدیمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۹۲/۰۱۶
موضوع اثر : شناخت اسب ها و درمان پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج، چرم،
تکنیک : دست ساز، ضربی، معرق،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک