بازنامه صفویه

نظر شما:

گفتار نخستین کتاب در سود و زیان بازان در هفده «باب». از این عنوان نمونهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۹۲/۰۱۸
پدید آورندگان : نَسَوی، ابوالحسن علی بن احمد (مؤلف)
موضوع اثر : حیوان‌شناسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج، چرم،
تکنیک : دست ساز، ضربی، معرق،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان