غایةالمراد فی شرح نکت‌الارشاد صفویه

نظر شما:

تالیف شهید اول، نسخ سده دهم، عنوان و نشان شنگرف، با تملک علی بن عبدالحسین سلطان حسینی موسوی، بر کاغذ دولت آبادی در ۳۲۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن مکی شهید اول (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر نکت‌الارشاد حسن‌بن یوسف علامه‌حلی/فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن ،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک