المراسم‌العلویة فی الاحکام‌النبویة یا الاحکام‌النبویة والمراسم‌العلویة صفویه

نظر شما:

تالیف ابویعلی سلار حمزه بن عبدالعزیز دیلمی حلبی، نسخ ۱۰۵۶، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهری در صفحه عنوان که برآن «الله محمد علی و عبده حسین و کلمه ای ناخوانا نوشته شده شاید المذنب» بر کاغذ دولت آبادی در ۸۸ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد رویه کاغذ ضربی سبز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : سلار حمزةبن عبدالعزیز دیلمی حلبی (مولف)
موضوع اثر : آداب و اعمال شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۵۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دستنویس، ضربی زرکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان