مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودی تاریخ‌نویس و جغرافی‌دان و دانشمند و جهان‌گرد عرب بود؛ نسب وی به عبدالله بن مسعود یکی ازیاران برجستهٔ پیامبر اسلام می‌رسد.نسخ، تکمله ی جزو دوم مورخ یکشنبه ۲۵ جمادی الاولی ۸۶۷ در صالیه ی دمش، جزو سوم بی تاریخ گویا از سده ی هفتم و در صفحه ی عنوان این جزو آمده است که محمد بن عبدالرحیم آن را در ۷۵۶ خوانده است، خریداری در سال ۸۰۷، با تملک ابراهیم بن محمد در ۹۳۷، یادداشت خریداری به تاریخ گویا ۱۲۴۸، دارای مهر «محمد قلی » و «محمد نقی غلام علی» ، عنوان و نشان شنگرف و زنگار، بر کاغذ دولت آبادی در ۳۱۸ برگ ۱۹ و ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی طلاکوب است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن حسین مسعودی (مولف)
موضوع اثر : تاریخ اسلام/ تاریخ کشورهای اسلامی
تاریخ خلق : ۸۷۶ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی طلاکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک