الاقبال بالاعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة صفویه

نظر شما:

تالیف رضی الدین ابوالقاسم علی بن طاوس، نسخ معرب ملامحمد شفیع در ۴ صفر ۱۰۹۱، عنوان و نشان شنگرف ، دارای سرلوح، دو صفحه اول مذهب، مجدول، با حواشی، بر کاغذ ترمه سمرقندی در ۲۸۸ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای لبه ها و آسترمیشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن موسی ابن‌طاوس (مولف) ملامحمد شفیع (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۴ صفر ۱۰۹۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، تذهیب وتشعیر، مجدول،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک