المذکرة فی الحکم المنثورةالمعتبرة

نظر شما:

تالیف محمد ابوالحسن بکری در ۹۲۲، نسخ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۱برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۳۷/۰۰۸
پدید آورندگان : محمدابوالحسن بکری صدیقی (مولف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک