رساله فی الحصول

نظر شما:

تالیف کمال پاشازاده، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۳۷/۰۱۷
پدید آورندگان : کمال پاشازاده (مولف)
موضوع اثر : خداشناسی/ فلسفه اسلامی
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی