بحارالانوار الجامعة لدررالاخبار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷- ۱۱۱۰)معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، نسخ سده ۱۳با یادداشت مقابله محمد حسین آرانی کاشی در ۱۲۴۵، مجلد پنجم، دارای سرلوح مذهب، جدول و کمند به زر، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۲۶۹ برگ ۳۰ سطری نوشته شده، جلد اثر روغنی روی جلد زمینه ی سرخ با گل و بوته ، داخل جلد زمینه ی سیاه با گل نرگس.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد باقربن محمد تقی مجلسی (مولف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، روغنی،
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک