بدایع الحکم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

تالیف آقا علی مدرس تهرانی فرزند ملاعباس مدرس زنوزی تبریزی که به نام ناصرالدین شاه و برای اعتماد الدوله بدیع الملک میرزا در ۵ جمادی الاولی ۱۳۰۷تالیف شده، نسخ ۱۳۰۷ ق.، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی در ۲۸۵ برگ ۱۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی مدرس تهرانی (مولف)
موضوع اثر : علوم قدیم
تاریخ خلق : ۱۳۰۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک