شرح الکافی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابوالفضایل حسام الدین محمد صالح بن احمد المازندرانی طبری، نسخ علی بن محمد خاری در ۱۲۳۰ برای آقا سید حسن، نشان شنگرف، دارای مهر گویا محمد الحسینی ، بر کاغذ فستقی در ۳۷۴ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن یعقوب کلینی (مؤلف) علی‌بن محمد خاری (خطاط) محمد صالح بن احمد مازندرانی (شارح.)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۳۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک