الکافی صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن یعقوب کلینی درگذشته ی ۳۲۸، نسخ ۱۱۰۷، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک و مهر صفر ۱۲۸۱، مهر محمدحسین موسوی، یادداشت خریداری و مهر در ۱۳۱۳، تنها الروضه است ،بر کاغذ فستقی در ۱۵۶ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن یعقوب کلینی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۰۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان