سلوان‌المطاع فی عدوان‌الاتباع صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن محمد بن محمد بن ظفر مقبلی اندلسی که برای محمد بن ابی القاسم بن علی علوی قرشی در صقلیه در ۵۴۶ ساخته، نسخ احمد بن عبدالله بن محمد بن یونس جزایری در ۱۲ شوال ۱۰۷۹، عنوان و نشان شنگرف، آغاز افتاده، یادداشت تملک عبدالله بن محمد بن حسن، یادداشت تملک و مهری در ابتدا که مهر مخدوش شده، دارای چند مهر ناخوانا در پایان، بر کاغذ فستقی در ۸۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن عبدالله جزایری (خطاط) محمد بن عبدالله ابن ظفر (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : ۱۲ شوال ۱۰۷۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان