حاشیة حاشیة شرح‌التجرید صفویه

نظر شما:

تالیف خلیفه سلطان سلطان العلما، نسخ محمد بن عابدین محمد صیمری در اصفهان در ۱۰۵۸، یادداشتی از محمد علی بن حاجی سمنانی در سال ۱۲۴۴ و ۱۲۴۵ درمورد سفر به حج، یادداشتی از سال ۱۲۴۷ که ذکر شده در این زمان در تهران و مازندران بیماری طاعون شیوع داشته، دارای مهر با سجع«کفی بربک هادیا»، بر کاغذ فستقی در ۱۸۳ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی با عطف قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مولف اولیه) علی‌بن محمد قوشچی (شارح اول) محمدبن احمد خفری (حاشیه نویس) محمدبن عابدین محمد صیمری (خطاط) حسین بن محمد سلطان العلماء (حاشیه نویس دوم)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ کلام شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک