نسیم‌الصبا صفویه

نظر شما:

تالیف بدرالدین ابومحمدابوطاهر حسن بن عمر بن حسین بن حبیب حلبی شافعی (۷۱۰ - ۷۷۹)، نسخ سده ی ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول، یادداشت تملک اسماعیل، نسخه به شخصی بخشیده شده در تاریخ ۱۳۰۹، بر کاغذ فستقی در ۲۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن بن عمر ابن حبیب (مولف)
موضوع اثر : نثر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک