رضاعیه صفویه

نظر شما:

تالیف محمدتقی مجلسی یا مجلسی اول (زاده ۱۰۰۳ ق. در اصفهان)، از فقهای عارف مشرب شیعه و پدر علامه محمدباقر مجلسی، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۱۹ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد تقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : شیر مادر (فقه)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک