المختصرالنافع صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی فقیه، اصولی و شاعر بزرگ شیعی و مشهور به محقق حلی و محقق اول (۶۰۲ -۶۷۶)، نسخ ۱۰۵۷، عنوان و نشان شنگرف، با حواشی، خریداری علی بن حیدر علی خطیب شاهرودی در مشهد، بر کاغذ فستقی در ۱۱۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۹۶/۰۰۰
پدید آورندگان : جعفر بن حسن محقق حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان