شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام صفویه

نظر شما:

تألیف محقّق حلّی (ف: ۶۷۶ق) نسخ محمد بن خمیس بن حسن الذابی در سه شنبه ۲۹ ربیع الاول ۹۷۷ق عنوان و نشان به شنگرف محشّی کاغذ فستقی قطع وزیری بزرگ جلد تیماج سرخ ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن خمیس الذابی (کاتب) جعفر بن حسن محقق حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۹۷۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، تیماج سرخ ضربی،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان