الخواص‌الکبیر صفویه

نظر شما:

تالیف ابوعبدالله جابر بن حیان صوفی، در ۷۱ مقاله، نسخ ۱۷ جمادی الثانی ۹۹۴، عنوان و نشان شنگرف، ۲۲ برگ ابتدا خط متفاوت، دارای مهر لطفعلی بن محمدکاظم در صفحه ۴۶، بر کاغذ فستقی در ۱۹۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : جابربن حیان (مؤلف)
موضوع اثر : کیمیا و کیمیاگری
تاریخ خلق : ۹۹۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان