المقامع فی دفع‌الصوفی و قلع‌الوسواس‌الرادع صفویه

نظر شما:

گویا تالیف ملا حسین مومن بن علی حسین بن عبدالعلی ، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۱۰۳ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین بن علی کاشفی (مؤلف)
موضوع اثر : شیطان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان