التوحید صفویه

نظر شما:

تالیف ابن بابویه قمی رازی ایلاقی، نسخ عبدالائمه بن حاجی خلف در ۱۵ رجب ۱۰۷۱، عنوان و نشان شنگرف، مقابله شده در ۲۱ ذیقعده ۱۰۷۲، بر کاغذ فستقی در ۲۴۷ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج سبز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن‌بابویه (مولف) عبدالائمةبن حاجی خلف (کاتب)
موضوع اثر : توحید
تاریخ خلق : ۱۰۷۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان