علل‌الشرایع و الاحکام صفویه

نظر شما:

تألیف ابن بابویه قمی رازی ایلاقی (ف: ۳۸۱ق) نسخ سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف مجدول به زر محرّر کاغذ ترمه نازک قطع وزیری کوچک جلد تیماج سرخ ضربی سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه نازک، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک