المطالب‌المظفریه فی شرح الرسالةالجعفریة صفویه

نظر شما:

تألیف امیر شمس الدین محمد بن ابی طالب استرآبادی نسخ سده ۱۱ق انجام افتاده عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج آلبالویی لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن ابیطالب استرآبادی (شارح) علی بن الحسین محقق کرکی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز ،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک