القواعد و الفوائد صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف به شهید اول(۷۸۶–۷۳۴) مشهور به افقه الفقهاء، امام الاعظم از فقهای مشهور شیعه در قرن هشتم هجری قمری، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت خریداری در ۱۲۵۷، یادداشت خریداری و مهر علی محمد بن محمد بن اسماعیل، بر کاغذ ترمه در ۱۳۴ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن مکی شهید اول (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک