شرح کافی صفویه

نظر شما:

شرح از محمد مهدی بن علی اصغر قزوینی که در آغاز شوال ۱۰۶۴، نستعلیق ۲ ربیع الثانی ۱۰۸۴ در قزوین، مقابله کرده ی محمد حسین بن افضل بیک در ۱۹ شوال ۱۱۲۴، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک به واسطه ی ارث، مهر صدیق الملک، بر کاغذ فستقی در ۵۸۱ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن علی‌اصغر قزوینی (مولف) محمد بن یعقوب کلینی (مولف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۸۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان