شرح الکافی صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالفضائل حسام الدین محمدصالح بن احمد المازندرانی طبری، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف ، دارای یادداشت تملک و مهر ابوالقاسم بن محمد الشریف در ۱۲۰۷، یادداشت خریداری و مهر عبدالمتین خوانساری در اصفهان، بر کاغذ ترمه در ۴۰۵ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد صالح بن احمد مازندرانی (شارح) محمد بن یعقوب کلینی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان