لطایف‌الطوائف صفویه

نظر شما:

تالیف فخرالدین صفی کاشفی هروی که به نام شاه تهماسب و برای بهرام میرزا در ۹۳۷ ساخته، یا به نام شاه محمد بن سلطان محمد نصیر الدوله پادشاه گرجستان در ۹۳۹ ساخته، نستعلیق سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، برگ ها آب دیده، انجام افتاده، بر کاغذ فستقی در ۲۸ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : فخرالدین صفی کاشفی هروی (مولف)
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان