الدعا صفویه

نظر شما:

گرداوری دوست محمدبن عبدالرحیم الحسینی، دارای ادعیه ی متعدد، نسخ سده ۱۲، بر کاغذ فستقی در ۹۹ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : دوست محمدبن عبدالرحیم الحسینی (گردآوری)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان