حاشیة شرح‌التجرید صفویه

نظر شما:

تالیف شمس الدین محمد بن احمد خفری، نستعلیق عزیز الله بن ابراهیم شریف خواری در ۱۰ رجب ۱۰۸۹، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک محمد بن محمد و مهر وی و تملک محمدباقر الحسینی و تملک اسدالله در ۱۳۰۵، بر کاغذ ترمه در ۱۰۴ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مولف اولیه) علی‌بن محمد قوشچی (شارح.) محمد بن احمد خفری (حاشیه نویس)
موضوع اثر : کلام شیعه امامیه
تاریخ خلق : ۱۰ رجب ۱۰۸۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک