شرح غررالفرائد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف حاج ملاهادی سبزواری، نسخ شعبان ۱۲۶۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای ابیات و رباعی ها و یادداشت های پراکنده در ابتدای نسخه قبل از آغاز، دارای یادداشت و مهر ابوالحسن در ۱۲۷۹، اشعاری مربوط به محرم و ابیات و یادداشت های دیگر در انتهای نسخه، بر کاغذ فستقی در ۱۳۳ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی طلاپوش با عطف و حاشیه ی سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۲۸/۰۰۰
پدید آورندگان : هادی بن مهدی سبزواری (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : شعبان ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی طلاپوش، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک